Dv Tomo YOL TARİFİ AL
0 364 333 11 00

Volumetrik Dental Görüntüleme

Panoramik radyografiler, günümüz dişhekimliğinde daha doğru bir teşhis ve tedavi planlaması için sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak 3 boyutlu incelemelerin gerekli olduğu durumlarda, 2 boyutlu panoramik radyografiler yetersiz kalmaktadır. Konik ışın demeti kullanılarak alınan 3 boyutlu dental tomografi görüntüleri özellikle implant uygulamaları gibi cerrahi girişimlerin hızlı bir şekilde planlanmasında büyük avantajlar sunmaktadır.

Düşük radyasyon dozu Dental CT cihazlarında kullanılan radyasyon dozu medikal CT’lere göre çok düşüktür. Çene ve yüz bölgesinden medikal CT cihazları ile görüntü alımında yaklaşık 150 kVp-200mA’lık radyasyon dozu uygulanır, dental CT cihazlarında ise görüntüler yaklaşık 80 kVp-5mA kullanılarak elde edilir.

3D CT Görüntülerinde magnifikasyon bulunmamaktadır.
Panoramik üzerinde yapılan ölçümlerdeki sapmalar: 3,0mm-7,5mm;
Periapikal üzerinde yapılan ölçümlerdeki sapmalar: 1,5mm-5,5mm ve
CT üzerinde yapılan ölçümlerdeki sapmalar: 0,2mm-0,5mm

Kesin değerlere sahip bir ölçüm gerekiyorsa CT görüntüsü alımında üzerinde ölçüm referansı alınabilecek bir materyalin buluduğu (top veya çubuk formunda) şablonların kullanımı önerilmektedir.

Bu yöntemle hastalarımızda incelenebilecek durumlar arasında;

1.    Dentomaksillofasiyal cerrahi uygulamaları öncesi tedavi planlaması

2.    İmplant yerleşimi için cerrahi şablon hazırlığı

3.    Nazal kavite, insiziv kanal, maksiler sinüs ve mandibuler kanal gibi anatomik yapıların incelenmesi

4.    Kemik kalitesinin ve yoğunluğunun incelenmesi

5.    Çene kemiği konturlarının incelenmesi

6.    Temporomandibular eklemin incelenmesi

7.    Kanal tedavilerinde periapikal bölgenin ve kanal dolgularının incelenmesi

8.    Gömük dişlerin kemik içerisindeki pozisyonlarının 3 boyutlu analizi

9.    Kist ve tümör gibi patolojik oluşumların incelenmesi

10.  Kök kırıklarının incelenmesi

11.  Periodontal ve periapikal kemik defektlerinin incelenmesi

12.  Kemik grefti uygulamalarının planlanması ve takibi

yer almaktadır.

 

 

Dental Volumetrik Tomo

Panoramik radyografiler, günümüz dişhekimliğinde daha doğru bir teşhis ve tedavi planlaması için sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak 3 boyutlu incelemelerin gerekli olduğu durumlarda, 2 boyutlu panoramik radyografiler yetersiz kalmaktadır.

DvTomoo

Konik ışın demeti kullanılarak alınan 3 boyutlu dental tomografi görüntüleri özellikle implant uygulamaları gibi cerrahi girişimlerin hızlı bir şekilde planlanmasında büyük avantajlar sunmaktadır.

Düşük radyasyon dozu Dental CT cihazlarında kullanılan radyasyon dozu medikal CT’lere göre çok düşüktür. Çene ve yüz bölgesinden medikal CT cihazları ile görüntü alımında yaklaşık 150 kVp-200mA’lık radyasyon dozu uygulanır, dental CT cihazlarında ise görüntüler yaklaşık 80 kVp-5mA kullanılarak elde edilir.