Dv Tomo YOL TARİFİ AL
0 364 333 11 00

El Bilek Görüntüleme

 

 

Ortodontik tedavi planlamasında çocuk hastaların kemik yaşını tespit etmek için kullanılır. Kemik matürasyonunu izlemek ve mediko-legal konulara çözüm getirme noktasında, pediatrik endokrinoloji, ortopedi, adli tıp ve antropoloji gibi bilim dallarında kemik yaşı tespitinin önemi büyüktür. Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesinde kullanılan en iyi ölçütlerden birisi, kemiklerin olgunluk derecesinin saptanmasıdır. Büyüme, vücut hacminin ve kitlesinin artmasını, gelişme (olgunlaşma, diferansiyon) ise, biyolojik işlevlerin kazanılmasını ifade eder. Canlı olguların kemik yaşı tespiti el – bilek röntgen filmlerinin radyolojik incelenmesi ile gerçekleştirilir.

 

Dental Volumetrik Tomo

Panoramik radyografiler, günümüz dişhekimliğinde daha doğru bir teşhis ve tedavi planlaması için sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak 3 boyutlu incelemelerin gerekli olduğu durumlarda, 2 boyutlu panoramik radyografiler yetersiz kalmaktadır.

DvTomoo

Konik ışın demeti kullanılarak alınan 3 boyutlu dental tomografi görüntüleri özellikle implant uygulamaları gibi cerrahi girişimlerin hızlı bir şekilde planlanmasında büyük avantajlar sunmaktadır.

Düşük radyasyon dozu Dental CT cihazlarında kullanılan radyasyon dozu medikal CT’lere göre çok düşüktür. Çene ve yüz bölgesinden medikal CT cihazları ile görüntü alımında yaklaşık 150 kVp-200mA’lık radyasyon dozu uygulanır, dental CT cihazlarında ise görüntüler yaklaşık 80 kVp-5mA kullanılarak elde edilir.